Ama Deus schamansk healing
Jorduggla - Lisa Öberg / www.oldtjikko.se

Ama Deus schamansk healing

Ama Deus schamansk healing är en kraftfull healingteknik där man använder sig av olika symboler tillsammans med den udomliga kärleken. Precis som annan healing används den för att återupprätta balans, för att underlätta läkning och för att öka det allmänna välbefinnandet. Ama Deus schamansk healing kan också användas för att heala olika situationer.

Metoden är, som namnet antyder, ursprungligen schamansk, men har med tiden influerats av Reiki, framför allt när det gäller användandet av symboler.

Berätta vad du vill ha hjälp med när du bokar behandling - jag har tystnadsplikt.

Pris

  • 400 kronor/behandling

Boka behandling

Kontakta mig för tidsbokning via e-post till info@highspirit.se så mailar jag betalningsuppgifter efter att vi kommit överens om lämplig behandlingstid/-plan. All nödvändig information finns i mailet.

Copyright © Lisa Öberg - All Rights Reserved - info@highspirit.se