Meridian Flush
Lisa Öberg / www.oldtjikko.se

Meridian Flush

Meridian Flush kan beskrivas som "akupunktur utan nålar" och används för att eliminera energi-blockeringar. Meridian Flush är ett av de enklaste och mest kraftfulla helande verktyg vi har för att omvandla energi (från negativ till positiv) och för att befria kroppen från de blockeringar som vi med tiden samlat på oss. Meridian Flush-energin cirkulerar i hela kroppen och fungerar som en effektiv energirengöring - hela meridiansystemet spolas rent. Effekten blir att man får tillgång till mer energi – man känner sig piggare helt enkelt.

I kursen ingår en initiering, kursmanual med kursbrev och övningar samt ett Master-diplom efter fullgjord och godkänd dokumentation.

Kurslängd: 2 veckor

Pris: 500 kronor

Anmälan till kurs

Kontakta mig för anmälan till kurs via e-post till info@highspirit.se så mailar jag betalningsuppgifter efter att vi kommit överens om lämplig behandlingstid/-plan. All nödvändig information finns i mailet.

Copyright © Lisa Öberg - All Rights Reserved - info@highspirit.se