Kontakt

 

För ökat välbefinnande och högre medvetande - en väg till ett mer ekologiskt hållbart liv

Tuvull, Handölsdalen - Lisa Öberg / www.oldtjikko.se

Kontakt

Lisa Öberg, fil.dr

Handöl 544, 830 15 Duved

E-post: info@highspirit.se

Mobil: 070-5630068

Bankgiro: 0154-2786

Momsreg.nr/VAT-nr: SE580123598601

Copyright © Lisa Öberg - All Rights Reserved - info@highspirit.se