Om

 

För ökat välbefinnande och högre medvetande - en väg till ett mer ekologiskt hållbart liv

Om mig och om tankarna bakom High Spirit

 

Fjällögontröst - Lisa Öberg / www.oldtjikko.se

Syftet med High Spirit är att öka det allmänna välbefinnandet hos både människor och djur och att höja medvetandet om att vi alla faktiskt hör ihop som en naturlig del i universum. Här gör vi detta dels genom att behandla och att ge kurser i healing, dels genom att samtala med djur.

När vi männikor förstår att djuren har tankar och känslor ungefär som vi, är det svårt att inte känna kärlek och respekt för allt levande.

Verksamheten här skiljer sig markant från mitt andra, "naturvetenskapliga"liv (se nedan), där allt måste kunna bevisas på ett vetenskapligt korrekt sätt. Här får jag välja att lita till (eller inte!) mitt eget - och många av mina vänners/klienters - ökade välbefinnande som en följd av olika healing-behandlingar.

Visst var jag lite skeptisk innan jag själv provade healing, men jag kände redan första gången att energin, på ett för mig nytt och oförklarligt sätt, kom till mig. Sedan dess ägnar jag minst en timma åt healing varje dag - jag både sänder och tar själv emot olika typer av healing dagligen.

Jag samtalar telepatiskt med djur så gott som dagligen - jag försöker få tillfälle att prata med någon av småfåglar i samband med att de besöker gårdens fröautomat. Och så har jag förstås min egen underbara hund att "träna" på.

Namnet High Spirit har för mig flera positiva betydelser; dels syftar den på ett högre medvetande, dels på en allmänt positiv inställning till livet. High Spirit kan också vara synonymt med den känsla som infinner sig när man är ensam på fjället - när man är ett med naturen och med universum. High Spirit är ett oerhört starkt positivt laddat begrepp helt enkelt.

Egen utbildning inom healing och djurkommunikation

Jag har genomgått följande utbildningar inom healing och djurkommunikation:

Andra "naturliga" verksamheter

Lisa Öberg / www.oldtjikko.se

Jag är naturvetare i grunden (fil.dr i biologi) med fjällen som bas för mitt liv och min verksamhet. Fjällnaturen är för mig en underbar, stor, aldrig sinande källla till kraft och inspiration. Här är jag ett med naturen - med den gudomliga helheten. Min hund, siberian huskyn Rasmus, är som sig bör en viktig och glädjefull naturlig del i mitt liv. Att skriva är en annan viktig del tillsammans med fotografering, där mitt främsta syfte är att sprida kunskap om naturen i allmänhet och om fjällnaturen i synnerhet. Jag hoppas på så sätt öka respekten för allt levande.

Jag åtar mig även andra uppdrag än de som visas här på High Spirit; föredrag och kurser, guidningar och exkursioner, text och foto, konst och konsthantverk. Jag säljer också egna bilder - pris efter förfrågan enligt SFF:s prisguide 2013. Läs och se mer på www.oldtjikko.se

Copyright © Lisa Öberg - All Rights Reserved - info@highspirit.se